Ismét módosulhat a Munka törvénykönyve

Posted on Posted in Munkajog

Változhat a Munka törvénykönyve, illetve a korhatár előtti nyugellátás és a sztrájk szabályozása. A 2012 februárjában alakult Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) márciusban vizsgálta felül a Mt. eddigi szabályozását, a korhatár előtti nyugellátás szabályait, valamint a sztrájktörvényt. A tárgyalások a nyilvánosság kizárásával folytak, azonban a felek a munkavállalói és a munkáltatói oldal álláspontjait nyilvánosságra hozták.

Átfogó változások nem lesznek

A tervek szerint átfogó változásokra nem számíthatunk az Mt.-vel kapcsolatban. A munkavállalói és a munkáltatói oldal egyelőre számos kérdésben nem ért egyet: a munkáltatók például tovább liberalizálnák a munkaerőpiacot, a munkavállalók viszont megerősítenék a védelmüket szolgáló garanciákat. A munkáltatók nem fogadják el azon módosításokat, amelyek növelnék anyagi terheiket; a munkavállalók pedig a munkaidő-beosztás és a készenlét korlátozásáról nem szeretnének lemondani, és a munkáltatói kötelezettségvállalás egyoldalú módosíthatóságát sem támogatják.

Még ebben a félévben módosíthatják a Mt.-t

Több területen viszont egyetért a két oldal, például abban, hogy a köztulajdonban álló munkáltatók az Mt.-től eltérő szabályozására nincs szükség. Egyetértenek abban is, hogy tisztázni kell az elszámolási időszak fogalmát; azt, hogy az utazási idő mely esetekben minősül a munkaidő részének; illetve azt is, hogy az Európában, változó munkavégzési helyen tevékenykedő munkavállaló utazási költségeit kinek kell megtérítenie. Szükség van továbbá a szabadnap pontosabb definíciójára, ami a Mt.-ben jelenleg nem szerepel; illetve több, a gyermekvállalással összefüggő kérdés – például a várandós alkalmazottat megillető felmondási védelem, illetve az apát gyermeke születése után megillető pótszabadság – rendezésére is. Amennyiben a munkáltatói és a munkavállalói oldalnak sikerül megállapodnia, a Parlament még ebben a félévben dönthet a Munka törvénykönyvének módosításáról.