Fel lehet-e mondani a munkavállalónak e-mailben?

Posted on Posted in Munkajog

Manapság már számtalan olyan ügyet intézünk el e-mailben, amit régen még személyesen vagy postai úton tettünk, gondoljunk például a fontos eseményekre történő meghívásokra. Felmerül a kérdés, hogy a mai digitális világban a munkaszerződés felmondását is eljuttathatjuk-e e-mailben az alkalmazottnak. A jelenlegi gyakorlat szerint a felmondást írásban kell rögzíteni, majd a dokumentumot személyesen, postai úton vagy futár segítségével eljuttatni a munkavállalónak. Az e-mailben való felmondás lehetősége jogilag még nem tisztázott. Az új Mt. elviekben engedélyezi a felmondás, illetve bármilyen más jognyilatkozat elektronikus úton a címzetthez való eljuttatását, azonban a bírói gyakorlatban még nem tesztelték, valóban működhet-e ez a lehetőség.

Három feltételt kell teljesíteni az e-mailnek

Ha a fentiek alapján egy munkáltató úgy dönt, mégis e-mailben továbbítja a munkavállalónak a felmondását, előtte alaposan meg kell vizsgálnia a Mt. megfogalmazta, a jognyilatkozatok e-mailben való továbbítására vonatkozó szabályokat. Ahhoz, hogy egy elektronikus úton továbbított jognyilatkozat írásbelinek minősüljön, három feltételnek kell megfelelnie: a feladót egyértelműen azonosítani lehessen; a dokumentum tartalma később változatlan formában olvasható legyen; illetve a dokumentum elküldésének időpontját meg lehessen állapítani. Amennyiben a felmondással kapcsolatban munkaügyi pert indít a volt alkalmazott, a fenti három feltétel teljesülését a munkáltatónak kell bizonyítania.

Tisztázatlan pontok a feltételeket illetően

Az még vitatott, hogy egy elektronikus aláírás nélküli e-mail teljesíti-e a küldő azonosíthatóságára vonatkozó szabályt. Hiszen bár az e-mail feladójának neve és e-mail címe szerepel az üzenetben, nem lehet bizonyítani, hogy azt valóban az említett személy küldte el. Illetve, azt is nehéz megállapítani, mikor tekinthetünk egy e-mailt kézbesítettnek. A szabályozás szerint akkor, ha a címzettnek lehetősége nyílik annak tartalmát megismerni, azaz, amikor az e-mail megérkezik a postafiókjába; azonban a bírói gyakorlat e téren még nem egyértelmű. Így egyelőre jobban jár a munkáltató, ha a felmondást továbbra is személyesen vagy postán juttatja el az elbocsátandó alkalmazottnak.