Emelkedhet a fizetési meghagyásos eljárások értékhatára

Posted on Posted in Hazai vonatkozású információk

A bíróságok érdemi munkájának segítése érdekében a fizetési meghagyásos eljárásokról szóló a 2009. évi L. törvény 2010. június 1-jével való hatályba lépésével a pénzkövetelésekkel kapcsolatos eljárásokat a kormány a közjegyzők hatáskörébe utalta. Ennek következtében az eljárások gyorsabban befejeződhetnek, és a hitelezők hamarabb pénzükhöz juthatnak, mint amikor ugyanezeket a feladatokat még a bíróságok látták el. A fizetési meghagyásos eljárások ügyintézésére egy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtette központi elektronikus rendszert használnak. A változás eredményeképp a nem peres ügyek száma harmadára csökkent.

A cél, hogy több tartozást hajtsanak be nemperes úton

A fentiek mellett egy másik változás is történhet a fizetési meghagyásokkal kapcsolatban: ezen eljárások értékhatára a jelenlegi 1 millióról akár 5-7 millióra emelkedhet. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis az 1 millió forintos összeg feletti követelések esetén már nemcsak fizetési meghagyás útján érvényesíthetők a követelések; a hitelező a peres eljárást is választhatja. Azonban, ha a határt nem 1, hanem 5-7 millió forintnál húznák meg, sokkal nagyobb számú tartozás esetén lenne kizárólagos a fizetési meghagyásos eljárás. Mivel a hitelezők közül kevesebben fordulnának a bíróságokhoz ilyen ügyben, azok több időt tölthetnének érdemi ítélkezési munkával.

Magyarország elindult a nemperes eljárások felé

A közjegyzői hatáskörök szabályozása terén tehát Magyarország több változással is a nemperes eljárások felé indult el. A fizetési meghagyások mellett több más területen – például a hagyatéki vagy a házassági vagyonjogi szerződések esetében – is nemperes eljárások keretében zajlik az ügyintézés. A bíróságok tehermentesítését támogatná az is, ha az előzetes bizonyítási eljárásokat a jelenleginél gyakrabban alkalmaznák: a közjegyzők már a jelenlegi szabályozás szerint is elvégezhetnek bizonyos bizonyítási eljárásokat, például szemlét tartanak, vagy tanúkat hallgatnak meg.