Az EU vizsgálja a hitelezők tájékoztatási és felvilágosítási kötelezettségét

Posted on Posted in Hazai vonatkozású információk

Uniós vizsgálat alá került a hitelezőket terhelő tájékoztatási és felvilágosítási kötelezettség. Az Európai Unió Bírósága két francia jogeset kapcsán ennek tartalmi megvalósítását elemezte. Az EU-s fogyasztói hitelszerződések jogát szabályozó 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv célja a fogyasztók védelme: a hitelezőnek fel kell világosítania, illetve tájékoztatnia a fogyasztót, hogy az megalapozott döntést hozhasson a hitel felvételével kapcsolatban. E rendelkezés jóvoltából a majdani adós még a hitel felvétele előtt tökéletesen tisztába kerülhet a szerződési feltételekkel.

Nem elegendő, ha a fogyasztó nyilatkozik arról, hogy megkapta a tájékoztatást

Az Irányelvben foglaltakat a magyar jog is alkalmazza 2010 júniusától, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CXLXII. törvény alapján. Az Irányelvben foglaltak értelmében a hitelezőnek különböző időpontokban átfogó tájékoztatást kell nyújtania a fogyasztónak, már a szerződéskötést megelőző időszakban is; tájékoztatnia kell többek közt a hitel költségeiről, lényeges jellemzőiről, az előtörlesztésről, illetve az elállási jogról. Az Irányelv nem írja elő, hogy ezen kötelezettségek teljesítését kinek kell igazolnia; azonban egy létező ügy kapcsán megállapították, hogy a szerződés tartalmazta záradék, amelyben a szerződő nyilatkozik arról, hogy megkapta a kellő tájékoztatást, nem elegendő. Ennek oka pedig, hogy ez a szabványrendelkezés a bizonyítási terhet a hitelfelvevő hátrányára fordítja meg, ez pedig sérti az Irányelvben leírtakat.

Kell-e vizsgálni a hiteligénylő megadta információkat?

A másik kérdés, amit az unió vizsgált, hogy a fogyasztó hitelképességének vizsgálata elvégezhető-e a fogyasztó megadta információk tényleges ellenőrzése nélkül; azaz elég-e, ha azokat a hiteligénylő előadja. Az Európai Unió Bíróságának döntése szerint a tagállami belső jog az irányadó arra nézve, az adott hitelező „elhiszi-e” a fogyasztónak ezen információk valóságtartalmát, vagy azokat le is akarja ellenőrizni.